Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Welkom bij de Reizigers Advies Raad

Welkom bij de Reizigers Advies Raad (RAR) voor de Vervoerregio Amsterdam. De RAR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer en brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven. In de RAR hebben vertegenwoordigers van consumentenorganisaties zitting die betrokken zijn bij het openbaar vervoer in de Vervoerregio Amsterdam. De RAR is niet bedoeld voor individuele belangenbehartiging.

 
Overzichtskaart Vervoerregio Amsterdam
Foto: Overzichtskaartje van de concessiegebieden en 15 gemeenten in de Vervoerregio Amsterdam.
Connexxion Bus
Bron foto: Connexxion

De RAR geeft advies aan de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerders over het door hen gevoerde beleid of de plannen voor het openbaar vervoer in de vervoergebieden Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Waterland en Zaanstreek. Het gaat daarbij om advies over de Programma's van Eisen bij het verlenen van OV-concessies, maar ook over vervoerplannen, lijnennetten, dienstregelingen, tarieven, beleid en veranderingen in de infrastructuur voor het openbaar vervoer dat de OV-reiziger raakt.

Ook hebben leden van de RAR zitting in de consumentenpanels van de concessiehoudende vervoerbedrijven en worden daar geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen en plannen voor verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer, service en reizigersinformatie. Daarnaast kunnen zij ook hun bevindingen over de uitvoering van het openbaar vervoer aan de orde stellen.

Verslagen van de RAR Back to top

Hieronder vindt u een link naar de verslagen van de RAR vergaderingen in 2019.

GVB trams
Foto: GVB trams bij Amsterdam CS
Bron: Stadsregio Amsterdam

Voor verslagen van vergaderingen uit eerdere jaren, kunt op onderstaand link klikken.