Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Adviezen van de RAR

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor de Vervoerregio Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven.

Hieronder vindt u adviezen die de RAR in 2016 en de jaren daarvoor heeft uitgebracht. U kunt de adviezen terugzoeken naar publicatiedatum en naar concessiegebied. Adviezen die de concessiegebieden overstijgen, vindt u terug onder Regio 'Overige onderwerpen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RAR via de 'contact' pagina.

 
pagina 1 van 32    vorige |  volgende
Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (315)

De RAR adviseert Connexxion over de dienstregeling 2018 I Zaanstreek. De RAR geeft een positief advies op de voorgestelde dienstregeling 2018 I.

De RAR adviseert Connexxion over het actieplan sociale veiligheid 2018 Zaanstreek. De RAR is tevreden over het jaarplan Sociale Veiligheid 2018 voor de concessie Zaanstreek en geeft een positief advies.

De RAR adviseert Connexxion over het meerjarenplan en actieplan 2018 sociale veiligheid Amstelland en Meerlanden.

De RAR adviseert EBS over de dienstregeling 2018 I Waterland. De RAR stemt in met de voorgestelde dienstregeling 2018 I

De RAR adviseert Connexxion over de dienstregeling AML 2018 I. In algemene zin stemt de RAR in met de voorgelegde dienstregeling 2018 I. Ter aanvulling heeft de RAR nog enkele opmerkingen. Zie hiervoor de bijlage.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over het concept Beleidskader Mobiliteit.

De RAR adviseert GVB over de dienstregeling 2018 I. Het doornemen van de eerste versies van deze dienstregeling stemde de RAR tot tevredenheid, zeker omdat er een aantal verbeteringen werden doorgevoerd voor de lijnen 26, 33, 40, 63 en 248. Helaas zijn er in de aan de RAR voorgelegde versie op een tweetal punten aanpassingen doorgevoerd in de dienst-regelingen, die tot een nadere reactie en advies hebben geleid.

De RAR adviseert de Gemeente Amsterdam over de pilot Driemond doelgroepenvervoer. De RAR vindt de pilot interessant maar adviseert de vervoersprestaties van de aanbieder van het aanvullend vervoer goed te monitoren op beschikbaarheid, aanmeld- en voorrijnormen en die met enige regelmaat te delen met de RAR.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de lijnvoering metro 2019. Voor het metrolijnnet 2019 adviseert de RAR uit te gaan van de referentievariant.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de aanpassing van de concessievoorwaarden voor GVB. De RAR stemt niet in met het verzoek voor het volledig schrappen van het criterium 'Reizigerstevredenheid' bij het evaluatiemoment in 2019.

pagina 1 van 32    vorige |  volgende
Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (315)