Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Adviezen van de RAR

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor de Vervoerregio Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven.

Hieronder vindt u adviezen die de RAR in 2018 en de jaren daarvoor heeft uitgebracht. U kunt de adviezen terugzoeken naar publicatiedatum en naar concessiegebied. Adviezen die de concessiegebieden overstijgen, vindt u terug onder Regio 'Overige onderwerpen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RAR via de 'contact' pagina.

 
pagina 1 van 14    vorige |  volgende
Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (348)

De Oogvereniging, Cliëntenbelang Amsterdam en de Reizigers Advies Raad vragen met dit advies opnieuw aandacht voor voorzieningen voor mensen met een visuele beperking bij haltes van het openbaar vervoer.

De ombouw van de Amstelveenlijn is een groot project die langere tijd in beslag neemt en veel gevolgen heeft voor de reiziger. In dit advies wijst de RAR op enkele zaken die vanuit het reizigersbelang de aandacht verdienen.

De RAR adviseert over het Dienstverleningsplan 2019-2024.

De RAR bepleit ook dit jaar voor interoperabele kaartsoorten en gelijke tarieven in de gehele Vervoerregio Amsterdam

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor Connexxion en de concessiegebieden Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden.

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor EBS en het concessiegebied Waterland.

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor GVB en het concessiegebied Amsterdam

De RAR adviseert Connexxion over het verlengen van de dienstregeling van 9 december 2018 tot medio maart 2019. De RAR stemt in met het verzoek om de dienstregeling te verlengen.

De RAR heeft het verzoek gekregen van Connexxion om in te stemmen met de afschaffing van het busboekje in de Zaanstreek. De RAR stemt in met dit verzoek.

De RAR adviseert GVB over het Duurzaamheidsplan 2019 - 2024 voor de concessie Amsterdam. De RAR geeft een positief advies.

De RAR adviseert Connexxion over het concept Vervoerplan AML 2019.

De RAR adviseert GVB over het vervoerplan 2019. In de bijlage kunt u lezen op welke punten de RAR reageert.

De RAR geeft de portefeuillehouder OV van de Vervoerregio Amsterdam ongevraagd advies over het materieeltekort bij GVB.

De RAR adviseert zowel dhr. Litjens als de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerbedrijven uit de regio over de frequentieverlaging van de Noord/Zuidlijn. De twee adviezen kunt u vinden in de bijlagen.

De RAR geeft een positief advies over het actieplan sociale veiligheid 2018 van EBS Waterland

De RAR adviseert de gemeente Amsterdam over het ontwerp Marnixplein. De RAR stemt in met het ontwerp voor de eindsituatie, maar gaat niet akkoord met de tussenoplossing.

De RAR adviseert GVB over de wijziging van de metro-afstandenmatrix en GVB Flex.

De RAR geeft MET ongevraagd advies over de metro poortjes Oostlijn op Centraal Station.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de besteding van de implementatieboete voor Connexxion in AML.

De RAR adviseert GVB over de aanbesteding van GVB voor 31 elektrische bussen, 22 gelede bussen en 9 standaard bussen. In het kader van duurzaamheid is de RAR groot voorstander van het overschakelen van fossiele brandstof naar elektrische tractie, maar de RAR heeft wel een aantal suggesties voor het elektrisch materieel. Zie de bijlage.

De RAR adviseert GVB over de dienstregeling van 2018-2, zie hiervoor de bijlage.

De RAR adviseert EBS over de invulling van de dienstregeling 2018-2 voor de concessie Waterland. In grote lijnen is de RAR het met de voorgestelde dienstregeling van 2018-2 eens, maar plaatst nog een drietal kanttekeningen. Zie hiervoor het volledige advies in de bijlage.

De RAR adviseert vervoerbedrijven binnen de Vervoerregio Amsterdam over het informeren van reizigers over de wijzigingen van het lijnennet vanaf 22 juli 2018.

De RAR adviseert Connexxion over de tussentijdse wijziging in de dienstregeling AML van 2018. De RAR is van mening dat vrijwel alle voorgestelde wijzigingen verbeteringen zijn voor de reizigers.

De RAR geeft GVB een positief advies op het actieplan sociale veiligheid 2018 van GVB voor de concessie Amsterdam.

pagina 1 van 14    vorige |  volgende
Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (348)