Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Adviezen van de RAR

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor de Vervoerregio Amsterdam is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoerbedrijven.

Hieronder vindt u adviezen die de RAR in 2018 en de jaren daarvoor heeft uitgebracht. U kunt de adviezen terugzoeken naar publicatiedatum en naar concessiegebied. Adviezen die de concessiegebieden overstijgen, vindt u terug onder Regio 'Overige onderwerpen'.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de RAR via de 'contact' pagina.

 
pagina 1 van 7    vorige |  volgende
Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (348)

De Oogvereniging, Cliëntenbelang Amsterdam en de Reizigers Advies Raad vragen met dit advies opnieuw aandacht voor voorzieningen voor mensen met een visuele beperking bij haltes van het openbaar vervoer.

De ombouw van de Amstelveenlijn is een groot project die langere tijd in beslag neemt en veel gevolgen heeft voor de reiziger. In dit advies wijst de RAR op enkele zaken die vanuit het reizigersbelang de aandacht verdienen.

De RAR adviseert over het Dienstverleningsplan 2019-2024.

De RAR bepleit ook dit jaar voor interoperabele kaartsoorten en gelijke tarieven in de gehele Vervoerregio Amsterdam

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor Connexxion en de concessiegebieden Zaanstreek en Amstelland-Meerlanden.

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor EBS en het concessiegebied Waterland.

De RAR ziet de regio als één concessiegebied. Om die reden heeft de RAR de voorstellen integraal beoordeeld en het resultaat daarvan verwerkt in een afzonderlijk advies aan de vervoerder. Dit advies is voor GVB en het concessiegebied Amsterdam

De RAR adviseert Connexxion over het verlengen van de dienstregeling van 9 december 2018 tot medio maart 2019. De RAR stemt in met het verzoek om de dienstregeling te verlengen.

De RAR heeft het verzoek gekregen van Connexxion om in te stemmen met de afschaffing van het busboekje in de Zaanstreek. De RAR stemt in met dit verzoek.

De RAR adviseert GVB over het Duurzaamheidsplan 2019 - 2024 voor de concessie Amsterdam. De RAR geeft een positief advies.

De RAR adviseert Connexxion over het concept Vervoerplan AML 2019.

De RAR adviseert GVB over het vervoerplan 2019. In de bijlage kunt u lezen op welke punten de RAR reageert.

De RAR geeft de portefeuillehouder OV van de Vervoerregio Amsterdam ongevraagd advies over het materieeltekort bij GVB.

De RAR adviseert zowel dhr. Litjens als de Vervoerregio Amsterdam en de vervoerbedrijven uit de regio over de frequentieverlaging van de Noord/Zuidlijn. De twee adviezen kunt u vinden in de bijlagen.

De RAR geeft een positief advies over het actieplan sociale veiligheid 2018 van EBS Waterland

De RAR adviseert de gemeente Amsterdam over het ontwerp Marnixplein. De RAR stemt in met het ontwerp voor de eindsituatie, maar gaat niet akkoord met de tussenoplossing.

De RAR adviseert GVB over de wijziging van de metro-afstandenmatrix en GVB Flex.

De RAR geeft MET ongevraagd advies over de metro poortjes Oostlijn op Centraal Station.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de besteding van de implementatieboete voor Connexxion in AML.

De RAR adviseert GVB over de aanbesteding van GVB voor 31 elektrische bussen, 22 gelede bussen en 9 standaard bussen. In het kader van duurzaamheid is de RAR groot voorstander van het overschakelen van fossiele brandstof naar elektrische tractie, maar de RAR heeft wel een aantal suggesties voor het elektrisch materieel. Zie de bijlage.

De RAR adviseert GVB over de dienstregeling van 2018-2, zie hiervoor de bijlage.

De RAR adviseert EBS over de invulling van de dienstregeling 2018-2 voor de concessie Waterland. In grote lijnen is de RAR het met de voorgestelde dienstregeling van 2018-2 eens, maar plaatst nog een drietal kanttekeningen. Zie hiervoor het volledige advies in de bijlage.

De RAR adviseert vervoerbedrijven binnen de Vervoerregio Amsterdam over het informeren van reizigers over de wijzigingen van het lijnennet vanaf 22 juli 2018.

De RAR adviseert Connexxion over de tussentijdse wijziging in de dienstregeling AML van 2018. De RAR is van mening dat vrijwel alle voorgestelde wijzigingen verbeteringen zijn voor de reizigers.

De RAR geeft GVB een positief advies op het actieplan sociale veiligheid 2018 van GVB voor de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert de Gemeente Amsterdam over het experiment integratie (A)OV in Landelijk Noord. De opzet, voorwaarden en evaluatie bieden de RAR voldoende zekerheden om een positief advies te kunnen verstrekken voor de pilot in Landelijk Noord.

De RAR adviseert Connexxion over de dienstregeling 2018 I Zaanstreek. De RAR geeft een positief advies op de voorgestelde dienstregeling 2018 I.

De RAR adviseert Connexxion over het actieplan sociale veiligheid 2018 Zaanstreek. De RAR is tevreden over het jaarplan Sociale Veiligheid 2018 voor de concessie Zaanstreek en geeft een positief advies.

De RAR adviseert Connexxion over het meerjarenplan en actieplan 2018 sociale veiligheid Amstelland en Meerlanden.

De RAR adviseert EBS over de dienstregeling 2018 I Waterland. De RAR stemt in met de voorgestelde dienstregeling 2018 I

De RAR adviseert Connexxion over de dienstregeling AML 2018 I. In algemene zin stemt de RAR in met de voorgelegde dienstregeling 2018 I. Ter aanvulling heeft de RAR nog enkele opmerkingen. Zie hiervoor de bijlage.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over het concept Beleidskader Mobiliteit.

De RAR adviseert GVB over de dienstregeling 2018 I. Het doornemen van de eerste versies van deze dienstregeling stemde de RAR tot tevredenheid, zeker omdat er een aantal verbeteringen werden doorgevoerd voor de lijnen 26, 33, 40, 63 en 248. Helaas zijn er in de aan de RAR voorgelegde versie op een tweetal punten aanpassingen doorgevoerd in de dienst-regelingen, die tot een nadere reactie en advies hebben geleid.

De RAR adviseert de Gemeente Amsterdam over de pilot Driemond doelgroepenvervoer. De RAR vindt de pilot interessant maar adviseert de vervoersprestaties van de aanbieder van het aanvullend vervoer goed te monitoren op beschikbaarheid, aanmeld- en voorrijnormen en die met enige regelmaat te delen met de RAR.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de aanpassing van de concessievoorwaarden voor GVB. De RAR stemt niet in met het verzoek voor het volledig schrappen van het criterium 'Reizigerstevredenheid' bij het evaluatiemoment in 2019.

De RAR adviseert Vervoerregio Amsterdam over de lijnvoering metro 2019. Voor het metrolijnnet 2019 adviseert de RAR uit te gaan van de referentievariant.

De RAR adviseert Connexxion over de tarieven 2018 in de concessie AML.

De RAR adviseert GVB over de tarieven 2018 in de concessie Amsterdam.

De RAR adviseert EBS over de tarieven 2018 in de concessie Waterland.

De RAR adviseert Connexxion over de tarieven 2018 in de concessie Zaanstreek.

De RAR adviseert Connexxion over de eerste wijziging van het Vervoerplan AML 2018.

De RAR adviseert Connexxion over de verlenging van de concessie Zaanstreek. De gegeven argumenten en voorstellen zijn voor de RAR voldoende om geen opmerkingen en bezwaar te hebben tegen de gewenste verlening van de concessieduur.

De RAR adviseert GVB over de mock-up van de 15G tram. In het algemeen beoordeelt de RAR de 15G tram op een zeer positieve wijze. In de bijlage vindt u een toelichting per onderdeel.

De RAR geeft ongevraagd advies aan de Vervoerregio Amsterdam om de vervoerders in haar regio te adviseren om de exploitatie tijdens de jaarwisseling 2017/2018 op elkaar af te stemmen en de exploitatietijd voor iedere vervoerder gelijk te laten zijn.

De RAR geeft ongevraagd advies aan de Vervoerregio Amsterdam over drie infrastructuele wijzigingen die het hoofdnet tram in Amsterdam raken: 1) het verplaatsen van de haltes van tramlijn 4 bij de Ceintuurbaan, 2) de haltewijzigingen op het Frederiksplein en de Stadhouderskade en 3) het besluit om de tramrails in de Witte de Withstraat te verwijderen.

De RAR adviseert Connexxion over het concept Vervoerplan Amstelland & Meerlanden 2018.

De RAR adviseert GVB over het Vervoerplan 2018-1 en heeft hier een positief oordeel over. Wel vraagt de RAR aandacht voor het frequentieverschil op lijn 63 na 20.00 uur en in de weekenden.

De RAR adviseert GVB over het cashloos betalen op de tram. De RAR kan volledig instemmen met de voorstellen van het GVB om vanaf 1 januari 2018 het betalen met geld in de trams af te schaffen, maar zou graag een reactie willen ontvangen op de beide laatste adviezen.

De RAR adviseert EBS Waterland over het concept Vervoerplan 2018 en heeft hier een positief oordeel over. De RAR stemt in met de voorstellen in het Vervoerplan 2018 van EBS Waterland.

De RAR geeft advies aan Connexxion over de onderwerpen die meegenomen kunnen worden in het pakket van voorstellen die Connexxion aan de Vervoerregio wil aanbieden om in aanmerking te komen voor de onderhandse verlening van de concessie Zaanstreek. De RAR adviseert Connexxion een aantal voorstellen op te nemen in dit pakket. Deze voorstellen kunt u vinden in de bijlage door onderstaande link te openen.

pagina 1 van 7    vorige |  volgende
Toon aantal per pagina:  10 |  25 |  50 |  alle (348)