Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Organisatie

 

Reizigers Advies Raad voor de Vervoerregio Amsterdam Back to top

Postbus 626
1000 AP AMSTERDAM
T 020 5273 700
rar@vervoerregio.nl

Wie zitten in de Reizigers Advies Raad? Back to top

Voorzitter: Dhr. R. Schoonveld
Secretaris: Mevr. J. Kouwets
Mevr. S. Kloosterman

Rover

• Dhr. M. Waalewijn
• Dhr. M. Van Engelshoven-Huls
• Dhr. T. Kuhlman
• Dhr. F. de Roode (plv)

Vereniging Stadsvervoerbelang

• Dhr. H. Miedema
• Dhr. R. de Vrieze
• Dhr. R. Visser
• Dhr. T. Tollenaar

Ouderenorganisatie

• Mw. A. Wiertz (plv)

Cliëntenbelang Amsterdam

• Dhr. L. Hendriksen
• Dhr. C. Schmit (plv)

Landelijke Studenten Vakbond LSVb

• Vacature

Fietsersbond

• Dhr. J. Rikveld
• Dhr. R. Ambags

Burgerplatform Zaanstad

• Mw. A. Goudsmit

(Voor meer informatie over de organisaties, zie ook 'links en downloads')

R-net bus (EBS Bizzliner)
Foto: R-net bus (EBS Bizzliner, 13m bus)
Bron: Vervoerregio Amsterdam