Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR aan DIVV

Geachte heer Vehmeyer, Back to top

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de Stadsregio Amsterdam heeft op haar vergadering op 5 juli de Amsterdamse OV-visie 2007-2020 kort besproken.

De RAR constateert in zijn algemeenheid dat er in de visie mooie intenties staan, maar weinig concrete maatregelen bij de oplossingen en dat er erg veel onderzoek wordt voorgesteld.

De RAR is een krachtig voorstander van het handhaven van het fijnmazige karakter van het Amsterdamse openbaar vervoer. Daar past het opheffen van tramlijnen niet bij.

Ook is het van belang dat passagiers uit de omgeving van Amsterdam rechtstreeks, dus zonder overstap, de Amsterdamse binnenstad moeten kunnen blijven bereiken. In dat kader gaat het niet aan het Buikslotermeerplein te benoemen tot OV-knooppunt. Weliswaar is het zinvol het plein vanuit de streek goed te bedienen, maar lang niet alle passagiers zijn gebaat bij een min of meer gedwongen overstap op de daar beginnende NoordZuidlijn.

Tot slot willen wij Amsterdam aanmoedigen regionaal te denken; de voorliggende visie is voornamelijk een stadsvisie. Wij gaan ervan uit dat onze hierboven verkondigde mening door anderen zal blijken te worden gedeeld en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad

CC: Stadsregio Amsterdam