Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies hop on hop off bus

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 14 februari via de Stadsregio Amsterdam het bericht ontvangen over het verzoek van Asia Compass om vanaf maart 2008 tot maart 2010 met een toeristische ‘hop on hop off’ bus door Amsterdam te mogen rijden.

Hoewel dit voorstel te laat is ingediend voor behandeling in de vergadering van 14 februari en behandeling in de vergadering van 27 maart de uitvoering zoveel zal vertragen waardoor advisering niet meer zinvol is, heeft de RAR gemeend hier bij wijze van uitzondering tussen-tijds over te willen adviseren.

De RAR is van mening dat de aanwezigheid van een ‘pleinmanager’ bij dit soort werkzaam-heden een goede aanvulling vormt in de reisketen. Echter, die wenselijkheid wordt veroor-zaakt door de activiteiten vanwege de projectuitvoering en behoort in principe onderdeel uit te maken van het project. Het voorstel heeft geen innoverend karakter. Om die reden heeft de RAR, in vergelijkbare situaties, het standpunt ingenomen dat de kosten niet ten laste gebracht behoren te worden van het Innovatiefonds.