Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies voorstellen Innovatiefonds

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam is door de Stadsregio gevraagd een advies uit te brengen over de voorstellen voor de bestedingen uit het Innovatiefonds zoals dat begin 2007 is ingesteld. Het voorstel voor de bestedingen 2008 omvat het toekennen van budgetten aan de navolgende projecten:
• Het professionaliseren van de organisatie rondom de verschillende Dynamische Reis Informatie Systemen.
• Coating en sealen van de binnenwanden en vloeren M2/M3 voertuigen
• Verbeterde reizigers informatie Schiphol Plaza
• Beschermende folie Zuidtangent bussen
• Nieuw soort haltevertrekstaat op hoogfrequente trajecten

Dit voorstel is besproken in de vergadering van 27 maart. Daar heeft de RAR aangegeven dat het moeilijk blijkt om uit de aangeboden voorstellen een verantwoorde keuze te maken. Veel van de ingediende projecten zijn nauwelijks innovatief, dienen eigenlijk onderdeel uit te maken van een ander project of gefinancierd te worden door de vervoerder, de wegbeheer-der of de opdrachtgever aangezien veel van de voorstellen een directe relatie hebben met een ander lopend project of activiteit. Aangezien het ook niet de bedoeling is dat door een scherpe toetsing aan de voorwaarden het geld op de plank blijft liggen, heeft de RAR besloten een positief advies uit te brengen op de vermelde projecten.

De RAR stelt er wel prijs op om geïnformeerd te worden over de voortgang of resultaat van de investering in het projecten.