Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Vervoerplan vanwege onderhoud Oostlijn

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam is door DIVV en door het GVB in de vergaderingen van maart 2007, november 2007 en februari 2008 geïnformeerd over de onderhoudswerkzaamheden aan het ondergrondse traject van de Metro-Oost lijnen, tussen het station Amstel en Amster-dam CS. Daarbij is uitgelegd dat de metrolijnen 51, 53 en 54 in die periode geen gebruik kunnen maken van de tunnel.

De RAR is er van overtuigd dat deze werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de metro de volgende decennia te kunnen blijven rijden. Tevens is de RAR geïnformeerd over de duur van de werkzaamheden, het gekozen moment (7 weken van de hoogzomer 2008) en de vervelende effecten die deze werkzaamheden hebben voor de reiswensen van de vele reizigers die dagelijks van deze voorziening gebruik maken. Aansluitend heeft de RAR van de Stadsregisseur begrepen dat bij werkzaamheden aan het hoofdnet er spelregels worden gehanteerd waar de uitvoerende partij zich aan moet houden. Zo behoort er een parallelle route beschikbaar te zijn en mogen er in omleidingroutes geen andere opbrekingen voorkomen.

Het GVB heeft in de vergaderingen van november 2007 en februari 2008 meegedeeld dat vanwege de werkzaamheden, de metrolijnen 53 en 54 moeten eindigen op station Amstel en lijn 51 op station Spaklerweg. Die situatie zal er naar verwachting toe leiden dat veel reizig-ers in die periode een ander vervoermiddel (fiets) zullen gaan gebruiken. Er zullen echter nog voldoende te vervoeren reizigers overblijven. Voor die reizigers is een alternatief ver-voerplan voorgelegd, waarbij de nadruk is gelegd op het gebruik van de parallelle verbinding die door de NS wordt verzorgd. De NS dient daartoe wel meer materieel in te zetten. Aansluitend daarop wordt een hoog frequente, toegankelijke en herkenbare pendelbus inge-legd tussen station Amstel en Amsterdam CS en een pendel(mini) bus tussen het station Nieuwmarkt en Amsterdam CS. Vervolgens moeten de tramlijnen 4 en 5 vanaf de haltes RAI en Zuid/WTC een deel van de reizigers opnemen en blijven daarvoor in de hoogzomer een winterdienstregeling rijden.

De RAR heeft in genoemde bijeenkomsten kennis genomen van het vervoerplan en daarop voorstellen ingediend om in plaats van de lijnen 53 en 54, de lijnen 51 en 53 te laten eindigen op station Amstel, de pendelbus te laten beginnen bij station Spaklerweg, de kaartverkoop voor de pendelbus buiten de bus te laten plaatsvinden, bij de informatie en communicatie vooral ook de reizigers van buiten Amsterdam te benaderen. Vanwege het brengen van één duidelijke en herkenbare boodschap worden niet al deze voorstellen van de RAR door het GVB gehonoreerd.

De RAR stemt met de gekozen vervoerplan indien mits duidelijkheid wordt verstrekt over de volgende onderdelen:
• de geldigheid van de chipkaart als plaatsbewijs bij de NS,
• de verkeerssituatie op de route van de pendelbus,
• de plaats van de halte van de pendelbus voor het Amstelstation,
• maatregelen tegen fietsoverlast in de metro’s en het Amstelstation,
• de wens om in de avonduren lijn 51 wel door te laten rijden tot het Amstelstation,
• de mogelijkheid om de Q-liners en andere buslijnen uit Waterland direct door te laten rijden naar het Amstelstation.

De RAR verwacht tijdig voor of tijdens de vergadering van april antwoord te krijgen op genoemde onderdelen.