Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Zomerdienstregeling GVB 2008

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft in haar vergadering van 27 maart de wijzigingsvoorstellen voor de zomerdienstregeling 2008 voor het concessiegebied Amsterdam behandeld.

Voorafgaand is door u een gedetailleerde zomerdienstregeling 2008 ter beoordeling aan de werkgroep vanuit de RAR voorgelegd. Een werkwijze die door de RAR positief wordt ervaren. De RAR is verheugd dat de zomerdienstregeling 2008 slechts voor een periode van zeven weken van kracht is. Dit is een belangrijke vooruitgang ten opzichte van de zomer-dienstregeling in de voorgaande jaren die over een periode van 14 weken van kracht was.

Als gevolg van de renovatie werkzaamheden aan de Metro Oostlijn is er komende zomer sprake van een alternatieve vervoerinzet met bijbehorend vervoerplan. In de zomerdienst-regeling is met deze situatie rekening gehouden.