Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies tariefverhoging Qliner

De Reizigers Advies Raad (RAR) heeft uw adviesaanvraag tariefverhoging Qliner, verzonden op 10 april 2008, behandeld in haar vergadering op 24 april. Hoewel er enig begrip opgebracht kan worden voor een geringe tariefverhoging is dat begrip er niet als op sommige afstanden een tariefstijging van 50% ontstaat. Dat is en veel te grote verhoging en staat in geen verhouding tot het feit dat de prijs een aantal jaren niet is aangepast. Daar komt nog bij dat de noodzaak van de gewijzigde tariefstructuur in het geheel niet wordt toegelicht.

Kortom, we kunnen ons niet vinden in dit voorstel en adviseren dan ook negatief.