Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Veelgestelde vragen

 
Wat is de RAR?

De Reizigers Advies Raad (RAR) is een onafhankelijk adviesorgaan voor het openbaar vervoer. De RAR vertegenwoordigt en behartigt de belangen van reizigers via vertegenwoordigers van consumentenorganisaties (zie 'organisatie' in het menu).

Wat doet de RAR?

De RAR brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de Vervoerregio Amsterdam en de openbaar vervoersbedrijven en komt daarvoor tien keer per jaar bij elkaar. Dat doet de RAR op basis van de Wet Personenvervoer 2000. In die wet is geregeld dat reizigersinspraak via consumentenorganisaties verloopt.

Waar is de RAR werkzaam?

De RAR adviseert over het beleid en de strategie voor het openbaar vervoer (bus, tram, metro) in de concessiegebieden Amstelland-Meerlanden, Amsterdam, Waterland en Zaanstreek (15 gemeenten). Een concessie is een vergunning om in een bepaald gebied voor een bepaalde periode het openbaar vervoer te verzorgen.

Wanneer geeft de RAR advies?

Hieronder enkele voorbeelden:

  • Wanneer gesproken wordt over tarieven en kaartsoorten;
  • Wanneer routes van het openbaar vervoer gewijzigd worden;
  • Wanneer het gaat over toegankelijkheid en sociale veiligheid;
  • Wanneer de Vervoerregio Amsterdam een Programma van Eisen opstelt voor één van de concessiegebieden;
  • Wanneer een concessie verleend of veranderd wordt.

Ook hebben leden van de RAR zitting in de consumentenpanels van de vervoerbedrijven en brengen zij advies uit over de uitvoering van het vervoer, dienstregelingen, lijnen, service en reizigersinformatie. Een dergelijk overleg vindt met elke vervoerder twee keer per jaar plaats.

Foto GVB bus en tram bij Lelylaan
Foto: GVB bus en tram bij Lelylaan/Joh. Huizingalaan Bron: F. Bouma