Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies wijzigingsvoorstel lijnen 56, 60 en 61 Zaanstreek

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 27 mei 2009 van Connexxion een schriftelijk verzoek ontvangen te adviseren over een tussentijds wijzigingsvoorstel voor de lijnen 56, 60 en 61 in de concessie Zaanstreek.

Het betreft een tussentijdse wijziging veroorzaakt door een latere openstelling van de nieuwe Zuidelijke Randweg in Zaandam, waardoor niet op tijd zicht kon worden verkregen over de werkelijke reistijd van lijn 56 over deze nieuwe route. Daardoor is een rijtijd geschat die te kort is gebleken met als gevolg dat ook op enkele andere aansluitende buslijnen reistijd correcties noodzakelijk bleken. Daarbij is gebleken dat enkele lijnen parallel aan elkaar rijden vandaar het voorstel de oplossing te zoeken in het laten vervallen van enkele ritdelen. De RAR heeft begrip voor deze situatie nu buiten de schuld van Connexxion tot aanpassing van de dienstregeling moet worden gekomen.

Het voorstel is om de 20 ritten per dag van lijn 60 te laten vervallen op het trajectdeel tussen Zaandam NS en Zaans Medisch Centrum. Reizigers op deze verbinding kunnen, zo nodig met een overstap, gebruik maken van de parallel lopende lijnen 62 en 67. Uit het aangele-verde overzicht van de reizigersaantallen blijkt een gebruik van deze verbinding door gemid-deld 0,5 reiziger per rit zodat het aantal gedupeerde reizigers zeer gering is.

De RAR kan zodoende instemmen met het voorgelegde voorstel. Wel verzoekt de RAR om het voor deze lijnen gebruikte materieel beter als openbaar vervoer van Connexxion herkenbaar te laten zijn.