Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies km-tarief Q-liners 2009 Waterland

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 16 juni 2009 van Arriva een schriftelijk verzoek ontvang-en te adviseren over het voorstel voor het Q-liner km-tarief vanuit de concessie Waterland.

Voorgesteld is voor de Q-liners een afwijkend en hoger tarief van 13 cent per kilometer te hanteren dan het reeds vastgestelde reguliere tarief van 10 cent per kilometer. Voor de toepassing van dit hogere tarief worden argumenten gehanteerd als; de geboden hogere kwaliteit van de reisrelatie, de directe verbinding, snelheid en luxueuzer materieel. Momenteel zijn twee tarieven van kracht, in de spits kan op de strippenkaart + toeslag worden gereisd, buiten de spits wordt alleen het strippenkaart tarief gehanteerd.

In het voorstel wordt slechts gesproken over één tarief namelijk 13 cent per kilometer. Uit een mondelinge toelichting is het de RAR gebleken dat de huidige OV-chipkaart apparatuur kennelijk niet, of nog niet, in staat is om te gaan met gedifferentieerde tarieven. Dat gehoord hebbend vraagt de RAR zich wederom af wat de voordelen van de OV-chip-kaart zijn voor de reiziger. De RAR kan onmogelijk positief adviseren over het voorstel om alleen 13 cent per kilometer voor de Q-liners te hanteren. De RAR adviseert, zolang geen tariefdifferentiatie toepasbaar is, het huidige tarief van 10 cent per kilometer te hanteren bij de Q-liners.