Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR distributie verchipte producten zonder zichtkaart

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft 29 april het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over het voorstel over de distributie van verchipte producten zonder zichtkaart

Het betreft het aanbieden van GVB maandkaarten en sterabonnementen zonder zicht-coupon bij de GVB verkooppunten, verkoopautomaten in de metrostations en de 151 ver-kooppunten verspreid door Amsterdam. Deze door GVB aangeboden verchipte kaartsoorten zijn vooralsnog alleen beschikbaar voor gebruik binnen het concessiegebied Amsterdam.

Tot nu toe werden deze producten altijd nog geleverd met een zichtcoupon, wat voor de reizigers het voordeel heeft dat direct zichtbaar is welk abonnement het betreft en het datumstempel duidelijk aangeeft tot wanneer de kaartsoort geldig is. Bij de voorgestelde kaartsoorten wordt deze informatie digitaal op de chipkaart geladen en is zodoende voor de reiziger niet meer direct zichtbaar. Wel kan de reiziger via de oplaad-automaten een bon laten uitdraaien waarop de begin en vervaldatum staan vermeld. Voor de reiziger vergt dit echter een extra handeling. De voor de reiziger noodzakelijke informatie is daarmee nog steeds, weliswaar door een extra handeling, te verkrijgen. Wel is de RAR van mening dat de reiziger in de gelegenheid gesteld moet worden om te wennen aan deze verandering en verwacht van de vervoerder de nodige inspanning om dit naar de reizigers op een heldere en duidelijke wijze te communiceren.

Met inachtneming van bovenstaande opmerkingen adviseert de RAR positief over het starten van de distributie van de verchipte kaartsoorten.