Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR voorstellen Innovatiefonds 2009

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 2 juni j.l. van de Stadsregio Amsterdam het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over de voorstellen die zijn ingediend voor een bijdrage uit het Innovatiefonds 2009.

Dit onderwerp is behandeld in de vergadering van de RAR van 18 juni. Het voorstel voor de bestedingen 2009 omvat 15 projecten waarvan de projecten 1 t/m 4 kunnen rekenen op een positief advies van de RAR. Het project nr 5, een proef met muziek op een van de metrostations heeft niet de instemming van de RAR. Over de voorstellen 6 t/m 8 wordt door de RAR negatief geadviseerd, het voorstel 9 is inderdaad nog onvoldoende uitgewerkt en de voorstellen 10 t/m 15 zijn in strijd met de voorwaarden.

De RAR stelt het op prijs om, evenals bij de projecten waarvoor in het verleden een bijdrage is toegekend, geïnformeerd te worden over de voortgang of resultaat van de innovatieve projecten.