Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

RAR vergadering 18 juni 2009

 

1. Opening
2. Introductie nieuwe leden RAR

Presentaties

3. Noord-Zuidlijn (Lijnvoeringsstudie metro)
4. Materieel (verbeteringsplan metro)
5. OV-chipkaart (informatie inzetplan toezichthouders metropoortjes, wordt uitgedeeld)

Algemene onderwerpen

6. OV-Chipkaart (stand van zaken storingen/transactiefouten ov-chipkaartapparatuur)
7. OV-Chipkaart (distributienetwerk)
8. OV-Chipkaart (voorbereiding 27 augustus)
9. Evaluatie RAR (bespreken bevindingen Stadsregio Amsterdam)
10. Innovatiefonds (bespreken project voorstellen)
11. Reizigers Informatie (vaststellen advies aanvraag DRIS voorstellen)

--PAUZE--

Concessiegebied Amsterdam (GVB)

12. Programma van Eisen (bespreken concept advies werkgroep)
13. -
14. Infrastructuur (Stand van zaken haltes Lelylaan, Joh Huizingalaan)
15. Infrastructuur (bespreken advies ingebruikname busstation IJsei per dec. 2009).

Concessiegebied Waterland (Arriva)

16. Vervoerplan 2010 (bespreken en vaststellen RAR advies, nog niet ontvangen)

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)

17. -

Concessiegebied Amstel- en Meerlanden (Connexxion)

18. -

Overige onderwerpen

19. Uitnodigingen (zie uitnodigingen)
20. Jaarplanner (onderwerpen aangeven en plannen)
21. Werkgroepen (verslag over functioneren en de voortgang)
22. Verslag vergadering 28 mei (vaststellen concept)
23. Rondvraag