Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies Reizigers Advies Raad over Zomerdienstregeling 2009

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft in op 24 september 2008 overwegend positief geadviseerd over het Vervoerplan 2009 en de daaruit voortgekomen dienstregelingtabellen voor het concessiegebied Amsterdam.

Daarop aansluitend is in januari het advies verzoek ontvangen voor de zomerdienstregeling 2009, de periode gedurende de zeven weken van de schoolvakanties. Tijdens de behandeling van de concept-zomerdienstregeling 2009 is geconstateerd dat op de meeste punten voldaan wordt aan het programma van eisen en het Vervoerplan 2009, zodat grotendeels ook kan worden ingestemd met de voorgestelde dienstregeling.

Het is de RAR opgevallen dat;

o In tegenstelling tot de eerdere voorstellen, lijn 17 op maandag t/m vrijdag in de avonduren om de 15 i.p.v. om de 12 minuten, rijdt.
o Er kleine afwijkende intervallen in de dienstregeling voorkomen midden in de avonduren.

Overeenkomstig een eerder uitgebracht advies blijft de RAR een negatief advies geven over de toegepaste 30-minuten-frequentie op de lijnen 19 en 40 in de ochtenduren en lijn 64 tussen beide spitsen. De RAR is van mening dat hier een 15 minuten frequentie toegepast zou moeten worden. De motivatie om dit advies niet over te nemen heeft de RAR onvol-doende overtuigd.

Voorts adviseren wij u naar aanleiding van de onderbreking van het metroverkeer tussen de stations Zuid en RAI de volgende maatregelen te nemen:

- De pendelbuslijn van Over-Amstel naar Duivendrecht naar de Van der Madeweg te laten rijden waar de lijn dan aansluit op zowel lijn 53 als 54.
- De voorgestelde frequentie vermindering van buslijn 55, tussen Westwijk en Station Zuid, niet in te voeren. Juist de passagiers uit het zuiden van Amstelveen worden gedupeerd door de langer reistijd met de tijdelijke busverbinding en het extra over-stappen. Als de frequentie dan ook nog eens wordt verminderd wordt de overstaptijd alleen maar langer.
- De buslijn buiten de spitsen tenminste om de 12 minuten te laten rijden en aan te laten sluiten op lijn 5 die elke 6 minuten rijdt.