Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR busmaterieel Q-liners concessie Waterland

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft in januari van Arriva een uitnodiging ontvangen om kennis te maken met het nieuwe bus materieel voor de Q-liners in de concessie Waterland.

Volgens de Wet Personenvervoer 2000 is de vervoerder verplicht advies te vragen over de aanschaf van nieuw materieel. Een dergelijk advies dient voorafgaand aan de daadwerkelijke aanschaf te worden gevraagd om invloed van de reizigers te kunnen uitoefenen.

Arriva heeft zich hier niet aan gehouden want het ter beoordeling aangeboden materiaal is reeds aangeschaft, waardoor adviezen van de RAR niet of zeer moeilijk zijn te verwerken. Aangezien het de aanschaf betreft van twee nieuwe bussen met als doel tegemoet te komen aan de vraag naar extra capaciteit op de spits verbindingen naar Amsterdam wil de RAR geen verdere opmerkingen maken over dit aspect.

Een aantal leden van de RAR hebben dan ook gebruik gemaakt van de uitnodiging om op 15 januari de nieuwe Q-liner bus, een Mercedes Citaro van 14m, te beoordelen. Met genoemde bus is ook proef gereden over delen van het lijnennet zodat een goed oordeel over het functioneren en het gedrag van het materieel gegeven kan worden.

De schouw heeft de RAR aanleiding gegeven tot het navolgende advies:

Het is een erg mooie bus, maar het is geen Q-liner zoals die bij de start van de concessie is aangeboden. De oorspronkelijke Q-liner kenmerkt zich als een luxe (touringcar-) bus met de nodige extra's, zoals comfortabele, verstelbare stoelen met individuele leeslampjes.

De getoonde bus is een "gewone" Mercedes Citaro die een meter langer is dan de andere Citaro's die bij Arriva gebruikt worden. Al die eerder aangeboden extra's ontbreken in deze bus terwijl de reiziger er wel extra voor betaalt.

De bus heeft ook voordelen. De bus is langer en de aangepast indeling maakt dat deze een capaciteit heeft van 49 zitplaatsen tegenover 40/44 in het huidig Q-liner materieel. De stoelen zijn voorzien van veiligheidsgordels zodat ook 100 km/uur mag worden gereden. Alleen wordt staan in de bus niet uitgesloten, hetgeen in de voorgaande Q-liners niet was toegestaan.

Bovendien is het een lage vloer bus en daarmee toegankelijker dan het ‘oude’ materieel. Wel zijn op de van oorsprong aanwezige rolstoelplaats gewone stoelen geplaatst, waardoor rolstoel reizigers niet kunnen worden meegenomen. Het is de RAR bekend dat bij de aanbesteding van de concessie Waterland voor de spitslijnen (Q-liners) geen toegankelijk materiaal werd geëist. Er behoeft dus ook geen rolstoel plaats beschikbaar te zijn. De RAR is alleen van mening dat wanneer er in de looptijd van het contract wel toegankelijk materieel wordt aangeschaft, rolstoelreiziger ook mee zouden moeten kunnen reizen. Hoewel de RAR veel waarde hecht aan de geboden extra zitplaatscapaciteit, erkent de RAR ook de (geringe) behoefte aan vervoer bij de rolstoelreiziger. De RAR adviseert dan ook deze reizigers de mogelijkheid te bieden mee te kunnen reizen onder de voorwaarde dat deze zich vooraf meldt, zodat de vervoerder in de gelegenheid kan worden gesteld de rolstoel-plaats beschikbaar te maken.

In de bus ontbrak het informatie (TFT-) scherm maar aangegeven is dat die nog zal worden ingebouwd. Gezien de lengte van de bus is de RAR van mening dat één scherm onvoldoende is om de noodzakelijke informatie zichtbaar te kunnen aanbieden. De RAR adviseert een tweede scherm halverwege de bus aan te brengen.

Ik vertrouw erop dat de RAR u hierbij een werkbaar advies heeft vertrekt en verwacht van u binnenkort te vernemen welke van de opmerkingen nog kunnen worden overgenomen in de nieuwe Q-liner bussen voor de concessie Waterland.