Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

RAR Advies over fietsen in de bussen Zuidtangent

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft begin maart van u het verzoek ontvangen te adviseren over de uitwerking van de motie van november 2008 voor een onderzoek naar de mogelijkheden om (buiten de spitstijden) fietsen mee te nemen in de bussen van de Zuidtangent.

De RAR begrijpt dat bij sommige reizigers de behoefte bestaat om over de afstanden die afgelegd kunnen worden met de Zuidtangent een fiets mee te nemen. Het meenemen van fietsen wordt daarom door sommige reizigers als een voordeel gezien en door vele anderen als een nadeel.

Een voornemen om ruimte beschikbaar te stellen voor de fiets gaat ten koste van zitplaatsen voor de reizigers en bij het gebruik van die plaatsen door fietsen, ten koste van de gehele capaciteit. Gezien de nog steeds groeiende reizigersaantallen ook buiten de spitsen, is de RAR geen voorstander van dit voornemen. De toegangen en de afmetingen van een bus zijn kleiner dan die van bijvoorbeeld de trein en metro. In die voertuigen is het, onder voorwaarden, toegestaan fietsen mee te nemen en in die voertuigen leidt dit vaak tot overlast aan andere reizigers. Bij het kleinere busmaterieel zal die overlast en irritatie alleen nog maar groter zijn. Bovendien staan de rijeigenschappen van een bus het zomaar meenemen van een fiets niet toe. Deze zullen deugdelijk moeten worden vastgezet hetgeen tijd kost en leidt tot vertraging bij het in- en uitstappen. De frequenties en betrouwbaarheid van de Zuidtangent hebben al te leiden onder de groeiende vraag, die door vertragingen bij het in- en uitstappen extra zal gaan toenemen.

De RAR is een voorstander van het verbeteren van de ketenmobiliteit. Ketenmobiliteit houdt volgens de RAR echter in dat de verschillende vervoerwijzen goed op elkaar aansluiten en niet dat de verschillende vervoermiddelen in elkaar schuiven. Om te komen tot verbetering van de ketenmobiliteit zou het gebruik van de OV-fiets beter kunnen worden gefaciliteerd en gestimuleerd bij de verschillende haltes van de Zuidtangent. De RAR adviseert daarop een actief beleid te gaan voeren.

Kortom de RAR adviseert niet over te gaan tot het toelaten van fietsen in de Zuidtangent bussen.

Hoogachtend, Namens de consumentenorganisaties in de Reizigers Advies Raad De voorzitter, Peter Lankhorst