Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR openingstijden verkooppunt Tramplein

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft in maart van Arriva het verzoek ontvangen te adviseren over de voorgestelde beperking in de openingstijden van het verkooppunt Tramplein gedurende de Paas-, Pinksterdagen, Koninginnendag en Hemelvaartdag.

Het geringe gebruik en de hoge kosten van de exploitatie zijn de argumenten om de RAR het sluiten van het verkooppunt voor te leggen. Uit uw informatie blijkt dat de omzet op die dagen veel lager ligt en varieert tussen de ca €200 - €1.300 tegen normaal €3.000 - €9.000 per dag. Gezien de geringe omzet en de daaraan gekoppelde geringe belangstelling kan de RAR zich voorstellen dat het verkooppunt op genoemde dagen wordt gesloten. De RAR ziet kortom geen reden om niet aan uw verzoek tegemoet te hoeven komen en stemt in met uw voornemen het verkooppunt op genoemde dagen te sluiten

Wel adviseert de RAR deze afwijking op de website maar ook tijdig op het betreffende verkooppunt te melden.