Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies stedenbouwkundigplan Amstelstation e.o.

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft informatie en een toelichting ontvangen over het steden-bouwkundigplan voor de omgeving van het Amstelstation.

Het plan is opgesteld om de verouderde en wat verwaarloosde openbare ruimte en de daarin voorkomende functies een nieuwe en betere plaats te geven opdat de aanwezige kwaliteiten beter zichtbaar worden en het gebruik van de openbare ruimte overzichtelijker en aantrekkelijker wordt. Doelstellingen waar de RAR geen bezwaar tegen heeft want ook voor de reizigers verdient de omgeving van het Amstelstation op dit moment niet de schoonheidsprijs.

Om de herinrichting te kunnen financieren is aangegeven dat in het plan een aantal bouw-locaties zijn voorzien, voor wonen, werken en winkels. In principe zijn dit toevoegingen die de ruimte compacter maken en vanwege de toegevoegde maatschappelijke functies ook sociaal aangenamer, maar zijn geen garantie voor een betere verblijfsomgeving. Vooral het nieuwe busstation wordt omgeven door hoge gebouwen met als mogelijk gevolg vervelende windturbulenties. De RAR gaat er vanuit dat dit nog zal worden onderzocht. Toch zien de reizigers meer voor- dan nadelen in een dergelijke ontwikkeling.

Voor de reizigers met het openbaar vervoer zijn nogal wat aanpassingen in het plan voor-zien. De tram- en bushalten voor de eindigende lijnen krijgen elk een eigen plek aan de noord- respectievelijk zuidzijde van de stationsingang. Locaties die mits goed verwezen in het Amstelstation een verbetering betekenen voor de reizigers. Voor het Amstelstation, de Julianalaan, wordt een busbaan met aanliggende haltes voorzien voor de doorgaande buslijnen 15, 245 en de eindigende lijn 62. Gezien de frequenties van deze lijnen zullen ze elkaar niet in de weg zitten en moet de geboden infrastructuur voldoende zijn.

Het busstation heeft een rechthoekige vorm met een visgraat perronindeling. Op de getoonde plaatjes is wel een ‘droogloop’ aangegeven vanuit het station naar de eerste haltes op het busstation. Er is voor de andere perrons in ieder geval geen grootschalige overkapping zichtbaar. De RAR gaat er vanuit dat er op zijn minst goede abri’s op de perrons worden geplaatst. In deze fase is het onmogelijk om te kunnen beoordelen of de capaciteit en maatvoering is afgestemd op de hoeveelheid af te wikkelen bussen. De locatie voor het nieuwe busstation wordt nu ook gebruikt door lange afstand bussen van Eurolines. Onduidelijk is of deze ver-voerder ruimte houdt op dit station en waar dan deze bussen hun in-/uitstaplocatie krijgen. De RAR gaat er vanuit dat in een latere fase het ontwerp nog een keer gedetailleerd aan de RAR voor een advies zal worden voorgelegd.

Hert tramstation krijgt een herkenbare locatie met een goede beschutting en een halte-capaciteit voor tenminste drie trams. Ook hiervoor geldt dat in deze fase niet beoordeeld kan worden of die capaciteit voldoende is. Overigens dient die toets ook meer door de opdracht-gever te worden uitgevoerd. De RAR gaat er vanuit dat de haltevoorzieningen in eigendom en beheer komen van de gemeente Amsterdam en die er zorg voor zal dragen dat de voorzieningen onderhouden en de kwaliteit op peil wordt gehouden. Ook voor het tramstation gaat de RAR er vanuit dat in een volgende fase het uitgewerkte plan voor advies zal worden voorgelegd.

Op het stationsplein worden nu veel fietsers geplaatst hetgeen past bij een dergelijk belang-rijke OV-knoop. Alleen worden die fietsen nu wel heel slordig op het plein gesteld. In het plan zijn de fietsparkeerplaatsen duidelijk aangegeven en is het voornemen die te gaan beheren zodat de grote fietskelder onder het station ook gebruikt gaat worden.

In de openbare ruimte komen hoogte verschillen voor die worden overwonnen met z.g luie trappen. Op de getoonde plaatjes ontbreken trapleuningen. De RAR adviseert daar ten-minste één leuning in op te nemen.

Het Amstelstation moet regelmatig functioneren als calamiteiten station voor trein en/of metrostoringen. In die situaties zijn vaak veel extra bushaltes noodzakelijk. De RAR vraagt zich af of het plan daar in voorziet.

Resumerend kan de RAR een positief advies geven op de locaties van de verschillende openbaar vervoer voorzieningen en heeft op een aantal onderdelen opmerkingen waar een reactie op wordt verwacht.