Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR inkoop extra OV concessie Amsterdam

De Reizigers Advies Raad (RAR) voor het openbaar vervoer in de concessie gebieden van de Stadsregio Amsterdam heeft op 8 april 2009 het verzoek ontvangen een advies uit te brengen over de inkoop extra openbaar vervoer ten behoeve van het invoeren van een busverbinding IJburg - Amsterdam Zuidoost, de nieuwe lijn 66.

Het invoeren van deze nieuwe lijn is een gevolg van een motie zoals die door de gemeente-raad van Amsterdam (juni 2008) is aangenomen met het doel de nieuwe bewoners van IJburg een meer directe OV verbinding te bieden via de oostzijde van deze nieuwe wijk naar Amsterdam Zuidoost. Dit soort initiatieven wordt door de RAR van harte ondersteund. In nieuw te ontwikkelen woongebieden kan in principe niet snel genoeg openbaar vervoer worden aangeboden. De RAR ziet dit initiatief als een voorloper op de toekomstige hoogwaardige Zuidtangent-oost-lijn. Hoewel in de advies aanvraag niet precies aangegeven is het moment van invoering, waarschijnlijk zomer 2009. Een invoering op een zo kort mogelijke termijn stemt de RAR tot tevredenheid. Het heeft eigenlijk al te lang ontbroken aan een oostelijke ontsluiting.

De nieuwe lijn begint met een frequentie van 2/uur hetgeen voor een eerste (proef) periode verantwoord is. De RAR vraagt zich wel af of in het gereserveerde budget ook rekening is gehouden met een mogelijke frequentie uitbreiding in de volgende jaren.

Uit het route overzicht blijkt dat er een halte is voorzien rond de aansluiting naar de Maxis, Pampusweg, zodat reizigers uit IJburg ook een overstap kunnen maken op de lijnen richting ’t Gooi en Flevoland. Volgens de RAR is er op die locatie alleen een halte richting Amster-dam en de halte voor de richtingen Flevoland en ’t Gooi ligt voorbij de aansluiting. De RAR vraagt zich dan ook af of er op de Pampusweg een nieuwe halte wordt aangelegd.

De RAR merkt wel op dat deze lijn voor een belangrijk deel gebruik maakt van routes, vooral binnen de gemeente Diemen, die te maken hebben met congestie en vraagt zich af of daar aandacht voor is.

De RAR kan hierbij een positief advies geven over de inkoop extra openbaar vervoer in de concessie Amsterdam.