Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 16 december 2010

 

NB: nader in te vullen!
1. Opening

Presentaties

2. Infrastructuur Amstelveenlijn

Concessiegebied Amstelland en Meerlanden (Connexxion)

3. Lijnvoering Zuidtangent
4. Dienstregeling 2011
5. Sociale Veiligheid

Algemene onderwerpen

6. Tarieven en Kaartsoorten
7. Kabinetsvoorstellen OV
8. OV-chipkaart
9. Beleidskader Sociale Veiligheid

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)

10. Materieel
11. -

Concessiegebied Amsterdam (GVB)

12. Implementatie Concessie
13. Materieel (uitvoering en inrichting nieuw metromaterieel)
14. Materieel (PvE nieuwe bussen GVB)

Concessiegebied Waterland (Arriva)

15. -

Overige onderwerpen

16. Vergaderschema 2011
17. Uitnodigingen (zie uitnodigingen)
18. Werkgroepen
19. Jaarplanner
20. Verslag vergadering 15 juli (vaststellen concept)
21. Rondvraag