Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 24 maart 2011

 

1. Opening

Concessiegebied Waterland (Arriva)

2. Aanbestedingsproces
3. -

Presentaties
4. -

Algemene Onderwerpen

5. Infrastructuur (bespreken reactie ontwerpboek Stationseiland e.o. Amsterdam CS) -
6. Tarieven (bespreken advies werkgroep op nota van uitgangspunten)
7. -
Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)

8. Vervoerplan 2012 (bespreken concept advies)
9. Reisinformatie (resultaat beoordeling DRIS en nieuwe abri)
10. Reizigersvoorzieningen (bespreken resultaat schouw busstation Zaandam)

Concessiegebied Amstelland en Meerlanden (Connexxion)

11. Vervoerplan 2012 (bespreken concept advies)

Concessiegebied Amsterdam (GVB)

12. Bezuinigingen 2012
13. Infrastructuur
14. Vervoerplan 2012
15. Reizigersvoorzieningen

Overige onderwerpen

16. Uitnodigingen
17. Werkgroepen
18. Jaarplanner
19. Opleidingsbehoefte leden RAR
20. Verslag vergadering 24 februari (vaststellen concept)
21. Rondvraag