Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 28 april 2011

1. Opening

Presentaties
2. Infrastructuur (voorstel verbeteren metro toegangen Oostlijn)
3. Bezuinigingen

Concessiegebied Amstelland en Meerlanden (Connexxion)

4. Vervoerplan 2012
5. -

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)
6. Vervoerplan 2012
7. -

Concessiegebied Amsterdam (GVB)
8. Bezuinigingen
9. -

Concessiegebied Waterland (Arriva)
10. Materieel
11. -

PAUZE

Algemene Onderwerpen

12. Klantenwaardering
13. -

Overige onderwerpen

14. Uitnodigingen
15. Werkgroepen
16. Jaarplanner
17. Opleidingsbehoefte leden RAR
18. Verslag vergadering 24 maarti (vaststellen concept)
19. Rondvraag