Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 21 juli 2011

 

De voorlopige agenda voor de komende RAR-vergadering:

1. Opening

Presentaties

2. Infrastructuur (inzicht in het handhavingsbeleid fiets parkeren rond stations)
3. Infrastructuur (inzicht in werkwijze onderhoud OV infrastructuur)

Concessiegebied Amsterdam (GVB)

4. Concessie 2012 (informatie over stand van zaken, ontwikkelingen, voortgang)

Algemene Onderwerpen

5. Bezuinigingen (Stand van de ontwikkelingen, als er iets te melden is)
6. Aanbesteden OV (standpunt bepalen RAR over aanbesteden Amsterdams OV)
7. Toegankelijkheid (Stand van zaken, nog geen informatie ontvangen)
8. Vertegenwoordiging van de RAR (afspraken maken over verantwoordelijkheden)

Concessiegebied Amstelland en Meerlanden (Connexxion)

9. Dienstregeling 2012 (bespreken resultaat en concept RAR advies)
10. Infrastructuur (afspraak maken voor de schouw van de abri’s Zuidtangent)

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)

11. -

Concessiegebied Waterland (Arriva)

12. -

Overige onderwerpen

13. Uitnodigingen
14. Werkgroepen
15. Jaarplanner
16. Verslag vergadering 9 juni 2011 - vaststellen concept)
17. Rondvraag