Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 5 april 2012

 

De agenda voor 5 april 2012

1. Opening

Presentaties

2. Stand van Zaken Amsterdam CS (toelichting stationsmanager)
3. Infrastructuur (toelichting uitvoering renovatie metro Oostlijn - deel II)

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)

4.-

Concessiegebied Amstelland Meerlanden (CXX)

5. OV-chipkaart (bespreken voorstel afhaalmachines)
6.-

Algemene Onderwerpen

7. Bezuinigingen / tarieven
8.-

Concessiegebied Amsterdam (GVB)

9. Aanbestedingstraject (bespreken concept advies voorontwerp PvE)
10. Infrastructuur (bespreken advies inrichting busstation Lelylaan)
11. Dienstregelingen (bespreken concept advies zomerdienstregeling 2012)

Concessiegebied Waterland (EBS)

12. Vervoerplan 2013 (bespreken concept advies)
13.-

PAUZE

Overige Onderwerpen

14. Uitnodigingen
15. Werkgroepen
16. Jaarplanner
17. Verslag vergadering 1 maart
18. Rondvraag