Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 7 maart 2013

 

De agenda voor 7 maart 2013

1. Opening

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)
2. -

Presentaties
3. Infrastructuur: toelichting buitendienststelling metro Oostlijn zomer 2013

Algemene onderwerpen
4. Landelijke OV organisatie (voorstel invulling consumentenoverleg)
5. OV visies (Manifest naar een beter OV voor de reiziger)

Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion)
6. -

Concessiegebied Amsterdam (GVB)
7. -

Concessiegebied Waterland (EBS)
8. -

Overige onderwerpen
9. Uitnodigingen
10. Werkgroepen
11. Jaarplanner
12. Verslag vergadering 31 januari
13. Rondvraag

EINDE