Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 19 december 2013

 

De agenda voor 19 december 2013

1. Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda

Algemene onderwerpen
2. -

Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion)
3. -

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)
4. -

Concessiegebied Amsterdam (GVB)
5. Organisatie
6. Sociale veiligheid
7. Infrastructuur (ontwikkelingen Ferdinand Bolstraat)
8. Infrastructuur (ontwikkelingen Leidseplein)

Presentaties
9. Wayfinding OV knooppunten

Concessiegebied Waterland (EBS)
10. Exploitatie

Overige onderwerpen
11. RAR in 2014
12. Uitnodigingen
13. Werkgroepen
14. Jaarplanner
15. Verslag vergadering 14 november
16. Rondvraag

SLUITING 2013
Afscheid van de voorzitter en vertrekkende leden