Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Agenda RAR 30 januari 2014

 

De agenda voor 30 januari 2014

1. Opening
Mededelingen
Vaststellen agenda

Algemene onderwerpen
2. RAR in 2014
3. Kaartverkoop
4. Klachten OV
5. Infrastructuur

Concessiegebied Amsterdam (GVB)
6. Kaartverkoop
7. Dienstregeling 2014

Presentaties
8. Materieel

Concessiegebied Zaanstreek (Connexxion)
9. Dienstregeling 2014

Concessiegebied Amstel- & Meerlanden (Connexxion)
10. Dienstregeling 2014
11. Aanbestedingsproces

Concessiegebied Waterland (EBS)
12. Dienstregeling 2014
13. Vervoerplan

Overige onderwerpen
14. Opleidingen
15. Uitnodigingen
16. Werkgroepen
17. Jaarplanner
18. Verslag vergadering 19 december
19. Rondvraag

SLUITING