Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies RAR tussentijdse aanpassing lijn 63/456 dienstregeling 2015 Zaanstreek

De RAR adviseert vervoerder Connexxion (concessie Zaanstreek) over de tussentijdse wijziging voor de lijnen 63 en 456.