Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies second opinion lijnennetvisie 2018

De RAR adviseert de Regioraadsleden m.b.t. de op de lijnennetvisie 2018 uitgevoerde second opinion. De RAR reageert beknopt op vier aspecten uit de second opinion die belangrijk worden gevonden voor de reiziger. Zie de link hieronder voor het advies.