Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies uitwerking ombouw Amstelveenlijn

De RAR adviseert de Regioraad, de gemeenteraad van Amstelveen en de gemeenteraad van Amsterdam m.b.t. het te te nemen uitvoeringsbesluit Ombouw Amstelveenlijn. De RAR benoemt diverse aandachtspunten met het verzoek deze te betrekken bij de besluitvorming in de diverse gremia. Klik op de link hieronder voor het advies.