Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies migratiestrategie Lijnennetvisie Noord/Zuidlijn

De RAR adviseert de Stadsregio Amsterdam op de migratiestrategie voor de vastgestelde Lijnennetvisie. De RAR vraagt aandacht voor de daadwerkelijke uitvoering en vindt dat het reizigersbelang onvoldoende duidelijk is beschreven. Daarnaast maakt de RAR enkele kanttekeningen m.b.t. de benoemde scenario's, materieel en verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken partijen. De RAR kan zich vinden in de afbakening, afstemming en het overleg met concessiehouders binnen en buiten het gebied van de Stadsregio. Klik op de link hieronder voor het volledige advies.