Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies vervallen halte Oosterweg langs de N244

De RAR adviseert de provincie Noord-Holland het besluit om de halte Oosterweg langs de N244 te laten vervallen, te herzien. Halte Oosterweg is de enige halte in het noordoostelijke deel van de Purmer. Door deze halte te laten vervallen, wordt dit gebied verstoken van openbaar vervoer. De RAR adviseert om de halte te behouden en onderdeel te laten zijn van het project verbreding N244.