Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies vervallen halte Purmerlandersteiger langs de N235

De RAR stemt in met het laten vervallen van halte Purmerlandersteiger langs de N235. Deze halte wordt opgeheven als gevolg van het project 'verlenging spitsbusbaan tussen Ilpendam en de Verzetslaan in Purmerend'. De halte komt niet terug in dit project vanwege de infrastructurele gevolgen en de kosten die hieraan verbonden zijn.