Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies actieplan sociale veiligheid 2016 GVB

De RAR geeft positief advies aan GVB over het actieplan Sociale Veiligheid 2016. Dit plan maakt onderdeel uit van het Meerjarenplan Sociale Veiligheid 2016-2019. Een belangrijk aandachtspunt in het actieplan is het programma 'Melden helpt' waarbij aandacht wordt besteed aan het melden van incidenten zowel door het personeel als de reizigers.De RAR stemt in met de uitgangspunten van het actieplan.