Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies ontwerp PvE aan te besteden concessie AML

De RAR geeft advies aan de Stadsregio Amsterdam over het ontwerp Programma van Eisen (PvE) Concessie Amstelland-Meerlanden 2018 ten behoeve van de aanbesteding van de concessie Amstelland-Meerlanden. De RAR adviseert de Stadsregio Amsterdam om nog een aantal voorstellen op te nemen in het PvE. Deze voorstellen kunt u vinden in de bijlage door onderstaande link te openen.