Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies reconstructie tramsporen van Baerlestraat - Gabriel Metsustraat v.v.

De RAR geeft advies aan de Stadsregio Amsterdam over de binnenkort uit te voeren werkzaamheden rond het Concertgebouwplein, waarbij de afbuigende tramsporen van de Van Baerlestraat naar de Gabriel Metsustraat komen te vervallen. De RAR is ongerust over deze ontwikkeling, omdat de huidige lijnvoering van tram 24 onmogelijk wordt. De GVB heeft nog geen omleidingsroute voorgesteld, wat volgens de RAR ook moeilijk te realiseren is. De RAR biedt in dit advies twee voorstellen voor omleidingsmogelijkheden voor lijn 24, waarbij geen extra materieel ingezet hoeft te worden.