Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Verzoek om bestuurlijk overleg over positie van de RAR

De RAR vraagt de portefeuillehouder openbaar vervoer om een bestuurlijk overleg waarbij de positie van de RAR besproken kan worden. Daarbij staat voornamelijk de manier waarop de RAR geinformeerd wordt over belangrijke dossiers op de agenda. De RAR geeft aan vaak achteraf te worden geinformeerd, waardoor de RAR geen advies meer kan geven voordat een besluit wordt genomen. Hierdoor is de RAR genoodzaakt achteraf verbetervoostellen in te dienen, welke vaak vanwege financiele redenen niet kunnen worden aangenomen.