Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies concept vervoerplan 2018 Connexxion Zaanstreek

De RAR geeft op verzoek van Connexxion advies op het concept vervoerplan 2018 van Connexxion Zaanstreek. Dit vervoerplan wordt in samenhang met de vervoerplannen van EBS en GVB beoordeeld. De RAR is blij met de herkenbaarheid van het huidige busnet in het concept vervoerplan, waarbij het meerendeel van de lijnen in tact wordt gelaten. Wel maakt de RAR zich zorgen over de overstap in Amsterdam Noord en Noorderpark waar de bussen aantakken op de Noord/Zuidlijn. Deze overstappen moeten comfortabel zijn en de overstaplocaties moeten geheel gereed zijn wanneer het vervoerplan in werking gaat.

De RAR geeft aan dat het nieuwe vervoerplan grote veranderingen met zich mee brengt voor de reizigers en adviseert om begin 2019 een evaluatie uit te voeren naar de gevolgen in de lijnbezetting, ervaring en tevredenheid onder de reizigers.