Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies concept vervoerplan 2018 EBS Waterland

De RAR geeft op verzoek van EBS advies op het concept vervoerplan 2018 van EBS Waterland. Dit vervoerplan wordt in samenhang met de vervoerplannen van GVB en Connexxion beoordeeld. De RAR vindt het belangrijk dat de grote woonkernen in Waterland zoveel mogelijk een directe verbinding moeten hebben met zowel Amsterdam Noord als CS. In het vervoerplan wordt uitgegaan van een 30/70% verhouding, waardoor het vervoerplan ver afstaat van het reizigersbelang. De RAR kan daarom geen positief advies geven aan EBS. De RAR doet in dit advies een voorstel om lijnen evenwichtiger te verdelen in het vervoerplan.

De RAR geeft aan dat het nieuwe vervoerplan grote veranderingen met zich mee brengt voor de reizigers en adviseert om begin 2019 een evaluatie uit te voeren naar de gevolgen in de lijnbezetting, ervaring en tevredenheid onder de reizigers.