Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies concept vervoerplan 2018 GVB Amsterdam

De RAR geeft op verzoek van GVB advies op het concept vervoerplan 2018 van GVB Amsterdam. Dit vervoerplan wordt in samenhang met de vervoerplannen van EBS en Connexxion beoordeeld. Daarbij onderschrijft de RAR dat de lijnennetvisie niet in alle gevallen leidend moet zijn en zondermeer gevolgd moet worden. Het belang van de reizigers staat voorop. De RAR adviseert GVB om meer aandacht te besteden aan de vele overstappen en te zorgen voor kwaliteit en comfort. Daarnaast moet beter worden gekeken naar de verdeling van de tramvloot over het net. Tevens geeft de RAR advies op een aantal specifieke onderdelen in het vervoerplan, zoals de Lairessestraat, de Oost-Westverbinding via de Dam, de Buitenring/Rivierenbuurt, Vijzelstraat, Witte de Withstraat en buslijnen in Noord.

De RAR geeft aan dat het nieuwe vervoerplan grote veranderingen met zich mee brengt voor de reizigers en adviseert om begin 2019 een evaluatie uit te voeren naar de gevolgen in de lijnbezetting, ervaring en tevredenheid onder de reizigers.