Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies Metronetstudie 2019

De RAR adviseert de Vervoerregio Amsterdam over het toekomstige metronet naar aanleiding van de Metronetstudie 2019. De RAR kan zich vinden in de uitkomst van de studie, maar benoemt aandachtspunten voor de daadwerkelijke keuze van een metronet voor 2019. De RAR adviseert om tijdig met GVB en met andere stakeholders om tafel te gaan om het vervoerplan 2019 voor te bereiden.