Skip navigation

Reizigers Advies Raad


Vervoerregio Amsterdam
 
 
print

Advies Beleidskader sociale veiligheid 2017-2021

De RAR adviseert de Vervoerregio Amsterdam over het Beleidskader Sociale Veiligheid 2017-2021. De RAR heeft input geleverd bij de totstandkoming van het beleidskader. De RAR geeft aan tevreden te zijn met de ambities die door de Vervoerregio worden gesteld op het gebied van sociale veiligheid. Wel vraagt de RAR aandacht voor de 'enge' haltes waar het voor de reiziger niet prettig is om te wachten. Daarnaast adviseert de RAR om meer aandacht te besteden aan de metro, omdat deze lager scoort ten opzichte van de andere modaliteiten.